VYRÁBAME A MONTUJEME

   OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE A TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIA

Máme niekoľkoročnú tradíciu a skúsenosti v oblasti projektovania, výroby a montáže oceľových konštrukcií výrobných hál, hotelov, administratívnych priestorov, obchodných reťazcov, časti ropovodu, reklamných pútačov, skladov...

Naši dodávatelia

 • RAVEN, a.s.
 • ThyssenKrupp Ferostav, s.r.o.
 • FERONA Slovakia, a.s.
 • ArcelorMittal Distribution Slovak Republik, s.r.o.
 • FERROCENTRUM, s.r.o.
 • Perfora, spol. s.r.o.
 • BestBold, s.ro.
 • METALCOM Čadca, s.r.o.
 • ProfilC Slovakia, s.r.o.
 • Lindab, a.s.
 • Ruukki Slovakia, s.r.o.
 • Linde gas, k.s.
 • Salzgitter Mannesmann Stahlhandel, s.r.o.
 • Ekotherma Trnava, s.r.o.
 • COGNOR STAHLHANDEL Czech Republic, s.r.o.
 • Metalvis Slovakia, s.r.o.
 • Benteler Distribution Slovakia, s.r.o.