VYRÁBAME A MONTUJEME

   OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE A TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIA

Máme niekoľkoročnú tradíciu a skúsenosti v oblasti projektovania, výroby a montáže oceľových konštrukcií výrobných hál, hotelov, administratívnych priestorov, obchodných reťazcov, časti ropovodu, reklamných pútačov, skladov...

O spoločnosti

Spoločnosť MŠ STEEL, s.r.o. je podnikom s niekoľkoročnou tradíciou a skúsenosťami v oblasti projektovania, výroby a montáže oceľových konštrukcií výrobných hál, hotelov, administratívnych priestorov, obchodných reťazcov, časti ropovodu, reklamných pútačov, zábradlí, skladov, polyfunkčných objektov, žeriavových dráh, telocviční pre školy, fitnescentier, striech, oceľových krovov, konštrukcií nadstavieb objektov, prístavieb k existujúcim objektom, mostových žeriavov,  zámočníckych výrobkov a technologického zariadenia.

Ďalej ponúkame bezplatné vypracovanie cenovej ponuky.

Výrobné priestory sa nachádzajú v Nitre – časť Lužianky. Mesačne spracujeme cca 350 ton ocele.

Spokojnosť s našimi výrobkami prejavili nielen slovenskí, ale aj zahraniční investori, ktorí sa po dobrých skúsenostiach so spoločnosťou MŠ STEEL, s.r.o. vracajú s ponukou na ďalšiu spoluprácu.

Spoločnosť MŠ STEEL je držiteľom certifikátov: STN ISO 3834 – 2. a DIN 18800 – 7:2008 – 11, Klasse E.

Pracuje pre ňu odborne vyškolený certifikovaný personál v profesiách zámočník, zvárač, montér, natierač.